Na de ondertekening waren er niet alleen Maastrichtse broodjes maar ook…. Bossche Bollen, ’s morgens vers gekocht in Den Bosch. De eigenaars van Limburg Real Estate zijn namelijk Brabanders…. Op de foto van rechts naar links: Thijs Cremers (ENCI/Heidelberg), Frans Reijnen (Natuurmonumenten), Günther Gach (ENCI/Heidelberg), William Gerardu (Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend/SPA) en Jos van Wersch (Communicatie Limburg Real Estate).


Akkoord over overdracht ENCI
aan Limburg Real Estate

De Provincie Limburg, gemeente Maastricht, omwonenden en Natuurmonumenten zijn akkoord met het overdragen van rechten en plichten van het ENCI-gebied aan de nieuwe eigenaar, Limburg Real Estate (LRE). Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toekomst van de voormalige cementfabriek en de groeve.

Belangrijke doorstart

Châlet d’n Observant in Maastricht vormde op donderdag 16 februari het decor voor de formele vernieuwing van de afspraken ter uitvoering van het Plan van Transformatie (PvT) van het ENCI-gebied. Met de officiële ondertekening van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst maken de partners een belangrijke doorstart in de transformatie van dit waardevol en uniek gebied in Maastricht. Met de ondertekening hebben de gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (SPA), Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied (SOME) en LRE hun ambitie bekrachtigd om samen verder uitvoering te geven aan het transformatieplan voor het ENCI-gebied.

Wethouder Frans Bastiaens

Wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling, Frans Bastiaens: “Vandaag hebben we als gemeente – samen met álle PvT-partijen – het licht op groen gezet voor een verdere, duurzame ontwikkeling van het voormalig ENCI-gebied in al zijn bijzonderheden. Deze wijzigingsovereenkomst is meer dan een officiële akte. Het is ook een hernieuwd vertrouwen van de partijen in een positieve samenwerking inzake de transformatie van dit bijzonder stukje Maastricht.”

Gedeputeerde Lia Roefs

Lia Roefs, gedeputeerde voor Water, Wonen, Ruimte en Landbouw, voegt er aan toe dat in de afgelopen maanden achter de schermen hard is gewerkt. “Dat is uitgemond in een gedragen, nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarvan de uitvoering snel op het terrein zichtbaar zal zijn.”

Na de ondertekening waren er niet alleen Maastrichtse broodjes maar ook…. Bossche Bollen, ’s morgens vers gekocht in Den Bosch. De eigenaars van Limburg Real Estate zijn namelijk Brabanders…. Op de foto van rechts naar links: Thijs Cremers (ENCI/Heidelberg), Frans Reijnen (Natuurmonumenten), Günther Gach (ENCI/Heidelberg), William Gerardu (Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend/SPA) en Jos van Wersch (Communicatie Limburg Real Estate).