Participatiebijeenkomst op
10 november over ENCI-gebied

Participatiebijeenkomst 10 november 2022 om 19.30 uur
Limburg Real Estate (LRE), eigenaar van het ENCI-bedrijventerrein, nodigt u uit voor deze bijeenkomst op 10 november van 19.30 tot 22.00 uur in het ENCI-kantoorgebouw (Lage Kanaaldijk 115). Omdat we willen weten met hoeveel mensen we rekening kunnen houden, vragen we om u aan te melden via de site van LRE: www.l-r-e.nl. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur en de presentatie begint om 20.00 uur.

Tijdens deze avond presenteren Mecanoo Architecten en Rademacher de Vries Architecten namens LRE hun ideeën voor een Ambitiedocument voor het ENCI-gebied. Om tot een breed gedragen toekomstvisie te komen willen we graag van allerlei partijen horen wat zij ervan vinden. Dat zijn de betrokkenen bij het Plan van Transformatie ENCI-gebied: Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Natuurmonumenten, bewonersgroep Sint Pieter Adembenemend (SPA) en Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied (SOME). Maar dat zijn ook de bewoners van de stad en andere geïnteresseerden.

Als onderdeel van de bijeenkomst willen we daarom de aanwezigen vragen stellen over de ideeën die zij hebben voor de toekomst van het ENCI-gebied. Die vragen stellen we via www.Mentimeter.com in het Nederlands. Deelname is vrijwillig en antwoorden zijn anoniem. Om hieraan deel te kunnen nemen heeft u uw smartphone of tablet nodig. Inloggen doet u ter plekke met een code die verschijnt als we de eerste vraag stellen. Er is ook ruimte om uw opmerkingen en ideeën schriftelijk aan ons door te geven.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op donderdag 10 november.